• Schritsen 52 Harlingen
  • enthousiast team!
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !
  • Excellente school
   2015 - 2017

Schritsen 52 Harlingen

enthousiast team!

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

Excellente school
2015 - 2017

PARTNERS

partners

Kentalis
Kentalis is dé specialist op spraak- en taalgebied. De vertrouwde medewerkers van Kentalis geven, indien wenselijk, kinderen extra ondersteuning in een vertrouwde setting op school. Door de samenwerking tussen Kentalis en de Sint Michaëlschool zijn we als school in staat onze kinderen die extra zorg te bieden die ze verdienen.

Jeugdteam Harlingen
De jeugdteammedewerker van onze school kan u adviseren en hulp bieden of schakelt de juiste persoon of instantie hiervoor in. Voorbeelden van hulpvragen zijn vragen over opgroeien, opvoeding, relaties, echtscheiding, gezondheid, huisvesting, financiën, wet- en regelgeving, eenzaamheid, pesten, weerbaarheid, etc.
Op onze school zijn Adriana Jasper en Jetty Dooper namens het Jeugdteam Harlingen werkzaam.

Family Factory
Sinds april 2013 is er een inspiratieteam van Family Factory actief op de Sint  Michaëlschool. Door het team worden de Open Coffee-ochtenden georganiseerd;  workshops over opvoeding en ouder-kind activiteiten.
Bij de Open Coffee kun je gewoon binnenlopen voor een kop koffie en een goed gesprek. Elke 2e woensdag van de maand is er een Open Coffee waarin ouders praten met ouders, grootouders en andere opvoeders over opvoeding en gezin. Dit aan de hand van aansprekende thema’s en onderwerpen. Open Coffee is een ontmoetingsplek waar je ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren.

Vertrouwenspersoon
Binnen de BMS heeft elke school een contactpersoon als schakel met de vertrouwenspersoon van de GIMD.
Peter de Jong is onze vertrouwenspersoon voor zowel leerlingen als ouders. 
Alle leerlingen en ouders van de BMS kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is opvangen, ondersteunen, adviseren & begeleiden van u als melder - eventueel doorverwijzen - advies richting organisatie over preventie van ongewenste omgangsvormen. 
 
Peter de Jong
GIMD Vertrouwenspersoon

Mobiel 06-10766798
Mail     p.dejong@gimd.nl

Abe Lenstra boulevard 10
8448 JB Heerenveen
www.gimd.nl
T 088-8008500

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl